Wykształcenie, staże i publikacje

Dr Wawrzynkiewicz

jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz austriackiego Medizinische Universität w Graz.

W 2018 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w przedmiocie oceny dermoskopowej znamion zlokalizowanych w nietypowych okolicach ciała pt. „Ocena obrazów oraz optymalizacja metod diagnostycznych akralnych zmian melanocytowych”, uzyskując stopień naukowy doktora nauk medycznych.

Wiedzę i umiejętności praktyczne zdobywała pracując przez 8 lat jako lekarz asystent w Katedrze i Klinice Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz prowadząc zajęcia dla studentów Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ i School of Medicine in English Collegium Medicum UJ, jak również w trakcie zagranicznych staży szkoleniowych w Princess Alexandra Hospital, Translational Research Istitute, Brisbane w Australii i LKH Universitätsklinikfür Dermatologie und Venerologie, Graz w Austrii.

Od 2012r. odbyła kilkadziesiąt szkoleń praktycznych i warsztatów, dotyczących tradycyjnych i nowoczesnych metod i technik zabiegowych medycyny estetycznej, prowadzonych przez najbardziej doświadczonych specjalistów medycyny estetycznej i regeneracyjnej, organizowanych zarówno w kraju jak i zagranicą przez wiodące firmy z branży estetycznej jak m.in.: Galderma, Croma Pharma, Laboratoires Fillmed, Neauvia, Teoxane, Allergan.

Jest członkiem licznych prestiżowych polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, International Dermoscopy Society, International Trichoscopy Society, International Society of Teledermatology, European Academy of Dermatology and Venerology.

Prowadzi także szkolenia dla lekarzy z zakresu dermoskopii, trichoskopii, metod leczenia łysienia i chorób skóry owłosionej głowy.

Publikacje i wystąpienia podczas konferencji naukowych:

Wawrzynkiewicz M, Pastuszczak M: Łysienie czołowe bliznowaciejące – opis przypadku i leczenia w 12 miesięcznej obserwacji. CX News. 1/67/2020: 12-13.

Wawrzynkiewicz M, Pastuszczak M: Trichoskopia w monitorowaniu leczenia łysienia i chorób skóry owłosionej głowy. CX News. 3/66/2019: 10-11.

Wawrzynkiewicz M, Pastuszczak M, Chlebicki M, Wojas-Pelc A. Acral melanocytic nevi in the Polish population: prevalence, clinical characteristics, and dermoscopic patterns. Postępy Dermatologii i Alergologii/Advances in Dermatology and Allergology. 2018. doi:10.5114/ada.2018.77500.

5th World Congress of Dermoscopy, Thessaloniki, Greece 14- 16.06. 2018. (Should the presence of acral melanocytic nevi increase diagnostic vigilance?)

1st World Congress of Trichoscopy and Symposium All About Hair and Nails. Warszawa 15-17.03.2018. (A rare case of scalp seborrheic dermatitis manifesting as patchyalopecia)

Wawrzynkiewicz M., Radwanek M., Oszywa A., Wojas-Pelc A.: Świadomość zdrowotna pacjenta jako istotne ogniwo w procesie diagnostyki czerniaka. Wawrzynkiewicz M., PrzeglEpidemiol 2017;71(3):429-43.

36 Międzynarodowy Kongres LNE w Krakowie, Sesja Trychologii Estetycznej, Kraków 04.11.2017 (Zabiegi trychologiczne jako wsparcie leczenia dermatologicznego problemów skóry głowy i włosów. Współpraca dermatologa z kosmetologiem w gabinecie trychologicznym)

25th European Academy of Dermatology and Venerology, Congress, Vienna, Austria 28.09-02.10.2016 (Patients’ knowledge as a key to early detection of melanoma, Unusal presentation of lichen striatus – case report, The giant basal cell carcinoma)

Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe ZG PTD. X Edycja Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii „Skóra zwierciadłem wnętrza człowieka i jego zdrowia”. Karpacz, 14-17.05.2015.(Does the patients knowledge influence on melanoma diagnostics?)

12th European Academy of Dermatology and Venerology, Spring Symposium. Valencia, Spain 05-08.03.2015 (IgG4-related skin disease – case report, Molluscum contagiosum)

4th World Congress of Dermoscopy. Wiedeń, Austria 16-18.04.2015.(Melanocytic nevi on the palms and soles in polish population)

Jaworek A., Wawrzynkiewicz M., Dyduch G., Jaworek M., Pastuszczak M., Wojas-Pelc A.: Mięczak zakaźny jako wciąż istotny problem diagnostyczny – opis przypadku i przegląd literatury. Terapia, 2014; 22(12 z.2) 90–93.

Wawrzynkiewicz M., Jaworek A., Wojas-Pelc A.: Dermatologia dla niedermatologów. 58-letnia kobieta ze zmianami na skórze podudzi. Med. Prakt. 2014/03, 91-93.

Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe ZG PTD. IX Edycja Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Wisła, 29.05-01.06.2014.

11th European Academy of Dermatology and Venerology, Spring Symposium. Belgrad, Serbia, 22-25.05.2014. (Dermoscopic patterns of melanocytic lesions located on palms, Unusual case of disabling pansclerotic morphea, Crusted scabies in patient with dermatomyositis)

Wawrzynkiewicz M., Woźniak W., Wojas-Pelc A., Chlebicki M., Ogiela J.: Analiza wzorców dermoskopowych zmian melanocytowych zlokalizowanych w okolicach akralnych. Przegl Lek. 2013;70(11):911-5.

Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe ZG PTD. VIII Edycja Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Mikołajki, 12-15.09.2013. (Acral melanoma – diagnostic problems)

10th European Academy of Dermatology and Venerology, Spring Symposium. Kraków, 23-25.05.2013. (Dermoscopic patterns of acral melanocytic nevi)

Woźniak W., Wawrzynkiewicz M., Wojas-Pelc A.: Rola dermoskopii w ocenie akralnych zmian melanocytowych. Przegl Dermatol 2012, 99, 716–722 .

Alekseenko A., Wojas-Pelc A., Lis G.J., Wisniowski Z., Czerwinska M. (Wawrzynkiewicz M.), Niewiara L., Litwin J.A.: Expression of cyclins A and E in melanocytic skin lesions and its correlation with some clinicopathologic features. Folia Histochemica et Cytobiologica, 2012 Jul 5;50(2):263-9.

Czerwińska M. (Wawrzynkiewicz M.), Alekseenko A., Lipko-Godlewska S., Fastnacht A., Wojas-Pelc A., Ogiela J., Chlebicki M.: Retrospective data analysis of the patients’ history treated for malignant melanoma in the Department of Dermatology, Jagiellonian University between 1991 and 2008. Post Dermatol Alergol 2011; XXVIII, 2: 92–96.

Alekseenko A., Wojas-Pelc A., Wiśniowski Z., Czerwińska M. (Wawrzynkiewicz M.): Fenotyp pacjentów z czerniakiem skóry, znamionami dysplastycznymi oraz znamionami zwykłymi. Przegl Dermatol 2010,97,370–377.